Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TANKTRANSPORTDAGEN - TANKTRANSPORTDAGEN 2017

Tanktransportdagen är ett populärt evenemang som Sveriges Åkeriföretag arrangerar vartannat år.

 

2017 hölls dagen den 6-7 april ombord på fartyget Cinderella t/r Stockholm – Mariehamn. På konferensen presenterades viktiga frågor i åkerinäringen om trans­port och hantering av produkter i tank och bulk, nya ADR regler, 74 tons fordon, multilaterala avtal, vägslitage, vägskatt, drivmedel, infrastruktur mm. Trafikutskottets specialister på vägtrafik medverkade. Konferensen vänder sig till åkerinäringen och intressenter inom transport och hantering av gods som omfattas av ADR.

 

Program

Följande presentationer hölls:

Följande filmer visades:

Välkommen tillbaka 2019! 

Bli medlem