Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TANKTRANSPORTDAGEN - TANKTRANSPORTDAGEN 2015

TANKTRANSPORTDAGEN 2015

 

Under Tanktransportdagen 2015 hade vi 110 deltagare och Mårten Johansson på Sveriges Åkeriföretag var moderator.

  • Johan Granlund från WSP Group berättade om vägegenskapernas betydelse och dess påverkan vid trafikolyckor med lastbil. Granlund menar att vägegenskapernas betydelse vid trafikolyckor med lastbilar eller tunga fordon är grovt underskattade. Det inte särskilt vanligt med vältolyckor, men när det förekommer så är förarskadorna allvarliga. De vanligaste bristerna på vägar är, -snäva kurvor utan varning, - äggformad kurva vilket lurar förare, -feldoserade kurvor främst ytterkurvor, -för låg lutning av väg för avrinning av vatten, -svaga vägkanter p g a undermåliga eller obefintliga yttre bärande skuldror i vägens uppbyggnad. Fordon med högre tyngdpunkter kräver högre väglutning. Han efterlyser också bättre testmetodik för att ta fram säkra räcken vid högre tonage. 
  • Rickard Gegö VD Sveriges Åkeriföretag, presenterade tio viktiga framsteg i opinionsarbetet t.ex ny lag som ger polis och tull nya verktyg för att stoppa illegala transporter, bättre företagskontroller, fortsatta cabotageregler, svensk lastsäkring på export och tyngre fordon.
  • Björn Antonsson från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Januari 2015 kom nya regelverket. T ex nya skriftliga instruktioner, även om den gamla versionen är gällande fram till mitten av 2017. Vissa förpackningsgrupper försvinner för enstaka ämnen samt ändringar i särbestämmelser förekommer. MSB uppmanar transportörer att ta fram ämneslistor för tankar på åkeriet. Information om ändringar finns på www.msb.se  Ständiga frågan diskuterades om hur stor en täckduk för brunnar ska vara vid spill. Det har definierats till att om duken är minst 1,5 X 1,5 m. så håller den måttet. MSB uppmärksammar att antalet säkerhetsrådgivare närmast halverats senaste åren. Från ca 1200 st. till dagens 663 st. Olika teorier förs fram om anledningen till det lägre antalet rådgivare, t.ex. har fler verksamheter uppfattat att det inte krävs rådgivare vid transporter av F.G. då de transporteras under lättnader som värdeberäknade eller begränsade mängder. Det är också troligt att det brister i avsändares krav på säkerhetsrådgivare. 
  • Sven Åke Sleth, Haanpaa. Sven Åke diskuterade skillnader mellan petroleum och kemitransporter.
  • Per Brännström SPBI och Statoils Joakim Ådin talade om uppdaterade publikationen för tankbilar och regelverket, med bl a krav på ombyggnad av kontakter på både depåer och fordon till 10-poliga. I SPBI publikationen finns en installationsplan för 2015 och ett kretsschema för 10-poliga kontakter. Se www.spbi.se för publikation och handhavande.
  • Vi diskuterade även HCT fordon möjligheter, hinder och infrastruktur och Urban Wästljung Scania talade om framtidens effektiva fossilfria fordon. Suzanne Svensson (S) Trafikutskottet gav en positiv syn HCT fordon och Johan Gustavsson från Sveriges Åkeriföretag Öst presenterade ADR 1.3 utbildning genom webb baserat perspektiv.
Bli medlem