Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TANKTRANSPORTDAGEN - TANKTRANSPORTDAGEN 2013

Tanktransportdagen 2013

Ett hundratal av åkerinäringens ADR-experter, beslutsfattare, entreprenörer och kunder inom transport och hantering av farligt gods, deltog i Tanktransportdagen 2013.

Jan Nilsson och Bo Zetterström från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, redovisade nyheterna i ADR reglerna 2013. Ett problem som återstår att lösa är om det går att förlänga och utvidga möjlighetrena att använda modulfordon (mer än en släpvagn) för transport av farligt gods.

Certifiering av ledningssystem för trafiksäkerhet enligt nya ISO 39001 som släpptes i november 2012 har redan genomförts av ett tjugotal åkeriföretag och enligt Mårten Johansson Sveriges Åkeriföretag, som var moderator vid konferensen, är prognosen 100 certifierade företag inom ett år. Exempel på trafiksäkerhetsfaktorer som kontrolleras i dessa företag är hastighet, bältesanvändning, drogfrihet samt att se och synas. Infrastrukturens egenskaper har också en avgörande betydelse för trafiksäkerheten. Johan Granlund, Vectura, visade exempel kraftigt förhöjd olycksrisk, dels i ytterkurvor som ofta är felaktigt doserade, dels på grund av deformerade vägkanter med dålig bärighet.

 

Presentationer från Tanktransportdagen 2013 finner du till höger.

Bli medlem