Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TANKTRANSPORTDAGEN - TANKTRANSPORTDAGEN 2011

Tanktransportdagen 2011

Under Tanktransportdagen 2011 behandlades viktiga frågor om trans­port och hantering av produkter i tank och bulk, nya ADR-regler, intelligenta transportsystem samt tillsyns-, skydds- och säkerhetsfrågor.

 

Konferensen som hade drygt hundra deltagare leddes av Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.

  • Johan Lindström, VD Sveriges Åkeriföretag berättade om vad som är aktuellt i åkerinäringen och för Sveriges Åkeriföretag samt lobbyarbetet. 
  • Jacques Marmy, IRU informerade om hur International Road Transport Union koordinerar åkerinäringens teknik- och ADR-frågor.
  • Robert Nyman från finska åkeriorganisationen SKAL berättade om tanktransportnäringen i Finland.
  • Jan Nilsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redogjorde för de senaste förändringar inom ADR-reglementet.
  • Kenneth Olsson från Gran Taralrud berättade om Intelligenta transportsystem för ADR. 
  • Roger Nilsson från TYA informerade om YKB för tankbilsförare.
  • Mats Costeus, Statoil informerade om Statoils strategi och tekniska krav på de transportföretag som man upphandlar tjänster av.
  • Bert Nilsson, Rikspolisstyrelsen redogjorde för polisens tillsyn inom ADR. 
  • Säkerhetspoliserna Mikael Karlsson och Bo Österberg varnade för att lämna ut för mycket information om sig själv eller om företaget i sociala media.
Bli medlem