Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

RENHåLLARTRäFFEN - RENHåLLARTRäFFEN 25 NOVEMBER 2016

Renhållarträffen 25 november 2016

RENHÅLLARTRÄFFEN HÖLLS FREDAG 25 NOVEMBER 2016.

Platsen där entreprenörer och kommuner träffas för att utveckla renhållningsfrågorna.

 

Filmerna som gjordes under föreläsningarna finner du i länken.

 

Nedan ser du programmet. 

 

08.30 Registrering - kaffe och smörgås.
09.30 Konferensens öppnande.
Ingemar Resare och Jan Göransson Rådsforum Miljö
09.40 Våra partners - 30 sekunder i rampljuset.
09.50 Uppdaterad avfallsmall - hur påverkar det upphandlingarna?
Jenny Westin, Avfall Sverige
10.10 En utblick i Europa, vilka är avfallstrenderna.
Weine Wiqvist Avfall Sverige
10.35 Producentansvaret för förpackningar och tidningar - vart är vi på väg. Kent Carlsson, FTI
10.55 Paus.
11.05 Paneldebatt - Möjliga framtidslösningar genom ökat samarbete för att nå en högre grad av återvinning.
Kent Carlsson, Weine Wiqvist
11.30 Miljömålsberedningens arbete med vägtransporter - vad innebär det för åkerinäringen?
Lars Tysklind, Liberalerna
12.00 Lunch
13.15 Fyrfacksfordon - hur växte konceptet fram, och vart är det på väg?

Jan Göransson, SUEZ
13.35 Är fyrfacksfordon framtiden, paneldebatt.
Christer Ohlsson - Ohlsson AB, Kim Olsson - NSR
Mats Lundsgård - Suez
14.00 Naturvårdsverket har lämnat över förslag om spårbarhet av farligt avfall till Regeringen, vad innebär det för åkerinäring?
Henrik Sandström - Naturvårdsverket
14.25 Fokus på arbetsmiljö vid upphandlingar.
Viveca Wiberg, Arbetsmiljöverket
14.50 Paus.
15.00 Inspirationsföreläsning - allvar och humor i en salig blandning.
Benny Haag
16.00 Slut på konferensen.

 

 

 

KONFERENSEN HÖLLS I ÅR PÅ TEATERSKEPPET I STOCKHOLM MED MIDDAG PÅ GRAND HOTEL.

 

SE FULLSTÄNDIGT PROGRAM TILL HÖGER.

 

VÄLKOMMEN IGEN 2017!

 

 

Bli medlem