Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

RENHåLLARTRäFFEN - RENHåLLARTRäFFEN 2017

RENHÅLLARTRÄFFEN HÅLLS FREDAG 24 NOVEMBER 2017

Platsen där entreprenörer och kommuner träffas för att utveckla renhållningsfrågorna.

 

Program

 

08.30 Registrering - kaffe och smörgås.
09.30 Konferensens öppnande.
Ingemar Resare och Jan Göransson Rådsforum Miljö
09.40 Våra partners - 30 sekunder i rampljuset.

09.50 Förnybara bränslen ur ett Europeiskt perspektiv
Stef Cornelis Transport & Environment NGO:n Föredrag på engelska
10.20 Hur klassas avfall från fettavskiljare? Är det ett jämförligt hushållsavfall eller ett verksamhetsavfall?
Helen Lindqvist, Naturvårdsverket

10.40 Kaffepaus

 

11.00 Hur ser Avfall Sverige på verksamhetsavfall och gränsdragningen mot hushållsavfall?
Weine Wiqvist Avfall Sverige
11.20 Pandeldebatt: gränsdragning verksamhetsavfall/hushållsavfall vad gäller bland annat fettavskiljare:
Weine Wiqvist - Avfall Sverige, Per Göransson -
Miljö vision, Naturvårdsverket
11.40 Utsläppsläge, trender och mål, tillgång på förnybara bränslen och lite livscykelperspektiv, fördelar och nackdelar med olika bränslen.
Jonas Åkerman KTH

12.10 Lunch och besök hos utställarnas montrar

 

13.20 Hållbar stadsutveckling i Kenya
Karin Eberle, LL Miljökonsult
13.40 Hur gör vi när de förnybara bränslena tar slut?
Ebba Tamm SPBI och Lennart Olsson Circle K
(14.10 EU-kommissionens vision om en fossilfri transportsektor
Föredrag på engelska - justering pågår)

14.40 Kaffepaus

 

15.00 Hållbarhet och omvärldsanalys av läget på miljösidan
Folke Rydén
16.00 Slut på konferensen.
18.30 50-årsfirande med Middag på Grand Hôtel och underhållning.

 

  

KONFERENSEN - NÄRINGSLIVETS HUS
Storgatan 19, Stockholm
08-522 061 00

 

MIDDAGEN - GRAND HOTEL.
Södra Blasieholmshamnen 8
08-679 35 00

 

FULLSTÄNDIG INBJUDAN FINNS TILL HÖGER.

 

Till höger kan du se alla talares powerpointbilder. 

 

 

Bli medlem