Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

AKTIVITETER - 2014

Sveriges Åkeriföretags kvinnokonferens i Bryssel

Den 17-19 september genomförde Sveriges Åkeriföretag en konferens i Bryssel för kvinnor inom åkerinäringen. Företagare och SÅ-tjänstemän från hela landet samlades för intensiva dagar med framtiden som tema. Eftersom konferensen ägde rum i Bryssel fokuserades innehållet på EU och det arbete som sker där. Vad och hur kan vi påverka EU:s arbete och hur påverkar deras arbete oss?

 

Första anhalt var ett studiebesök på EU-parlamentet. Här sitter de 751 folkvalda ledamöterna från medlemsländerna. Förutom en genomgång av parlamentets tre huvuduppgifter (debattera lagförslag och stifta EU-lagar, tillsammans med ministerrådet, granska andra EU-institutioner, främst Kommissionen, för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt, besluta om EU:s budget, tillsammans med ministerrådet) fick deltagarna en genomgång av beslutsprocesserna och organen inom EU (Kommissionen, Parlamentet, Europeiska unionens råd/ministerrådet).
Vår ”egen man” i Bryssel, Søren H Larsen VD för NLA, Nordic Logistic Association, presenterade är NLA - vårt nordiska EU-samarbete med systerorganisationerna NTL i Norge och DTL i Danmark. Från kontoret i Bryssel som driver NLA påverkansarbete i åkerinäringens frågor i Europaparlamentet. Søren berättade hur han arbetar, var i processen vi bör komma in och hur viktigt det är med kontakter för att veta vad som pågår och kunna påverka på bästa sätt. Søren har i höst två praktikander, Amanda Windeman från Sverige och Martin Markmanrud från Norge, som kommer att assistera honom och NLA:s arbete framöver. 

Dag två på konferensen inleddes hos UEAPME, samarbetsorganisationen för små- och medelstora företag inom Europa. Susanne Lindahl och Fredrik Rasmussen från DG Move, Directorate General for Mobility and Transport, berättade om aktuella frågor inom landtransporter och trafiksäkerhetsområdet.  Aktuella direktiv just nu berör bland annat vikt och dimension för gränsöverskridande transporter, Eurovinjett, cabotage och Cross Border Enforcement (ung. informationsutbyte mellan polismyndigheter i olika länder).  En översyn av det så kallade White Paper är att vänta.
Stockholmsregionens europakontor berättade om sitt uppdrag och vilka frågor de ägnar sig åt i Bryssel. Stockholmsregionens europakontor är ett av totalt 13 regionkontor från Sverige -alla med uppgiften att förmedla aktuell information och arbeta för varje regions frågor.
Henrik Drake, ett av Sveriges två transportråd som ansvarar för vägtransporter och sjöfart stod näst på tur. Transportråden är utsända av näringsdepartementet och utför ett förberedande arbete i rådet. Majoriteten av frågorna som kommer till rådet blir lösta på tjänstemannanivå i rådsarbetsgrupper. Rådsmedlemmarna arbetar på instruktion från departementen som anger landets vilja i frågor som behandlas.

Dagen tvås sista studiebesök skedde på IRU, branschorganisationernas branschorganisation, där vi träffade Jan Nemec, Head of Social Affairs. IRU består av ca 170 medlemmar från 75 länder. Även medlemsländer utanför EU finns med. Deras mest prioriterade områden just nu berör revisionen kring Eurovinjett, uppföljningen av EU:s koldioxidstrategi samt revisionen av YKB. Gällande YKB arbetar IRU för högre krav på utbildningsanordnare, mer flexibilitet i upplägget samt att kvaliteten på utbildningen måste likställas mellan medlemsländerna.

Deltagarna hade fått hemuppgift innan konferensen, och med den som plattform arbetades det gruppvis med att göra en framtidsanalys. Eftersom deltagarna utför olika typer av arbeten och transporter och det skiljer mycket mellan storleken på företag, blev diskussionerna konstruktiva och givande. Diskussionerna i sig var väldigt värdefulla, och gick från högt till lågt i åtgärdsförslag och framtidsscenarion.

 

 

 

Bli medlem