Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRESSRUM - ÅKERIBAROMETERN

Åkeribarometern

För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar Sveriges Åkeriföretag befattningshavare i ledande ställning inom transportsäljande åkeriföretag. Tack vare Åkeribarometern kan du ta del av aktuella trender inom åkerinäringen.

 

I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. I undersökningen bedömer svarspersonerna situationen för det egna företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga.

 

I Åkeribarometern fokuserar vi på de intervjuades förväntningar på efterfrågan uttryckt som nettotal. Vi tar också fram nettotal för investeringsplaner samt bedömning av personalstyrkans förändring.

 

Den senaste åkeribarometern visar att lönsamheten är god för flera delsektorer och att det råder ett högtryck inom branschen.

 

Se vår film om nyheterna i den senaste rapporten för hösten 2017 här!

 

Bli medlem